Wanneer je jouw lidmaatschap op onze website hebt afgesloten (of telefonisch) dan heb je altijd 14 dagen lang het recht om je lidmaatschap te herroepen. Als je het lidmaatschap niet gebruikt hebt in die periode, dan is deze herroeping kostenloos. Als je het lidmaatschap wel gebruikt hebt in deze periode, dan kan Seconds Out naar rato (vanaf de activering van je lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

14 DAGEN HERROEPINGSRECHT

Je kunt het lidmaatschap herroepen door een email te versturen naar info@secondsout.nl

ik laat Seconds Out hierbij weten dat ik mijn overeenkomst betreffende het lidmaatschap bij Seconds Out wil herroepen (ontbinden) binnen de 14 dagen bedenktijd.

Menu